Minimalis_Art_Warsaw_(7)

Mistrz wykroczył ponad poznanie zmysłowe i zaakceptował pozazmysłową rzeczywistość.
Nauczył się żyć w znacznie wspanialszej rzeczywistości niż ta, która może przyjść do głowy przeciętnemu człowiekowi.

Mistrz nie wysila się, by rozwinąć życie towarzyskie, związki, urodę czy atrakcyjność. Podróż mistrza nie polega na rozwijaniu psychozy życia fizycznego. Jego podróż to rozwijanie życia duchowego. Chroni on swoje wewnętrzne światło przed rozproszeniem, trzyma się z dala od „rozpraszaczy uwagi” i powierzchownych form rozrywki, ponieważ wziął pełną odpowiedzialność za kierowanie swoją Mocą.

Cdn…