Minimalis_Art_(17)

Tworzenie czyli rozprzestrzenianie się to podstawowa cecha Stwórcy, którą przekazał On swemu Synowi, czyli Tobie. W akcie stworzenia Ojciec powiększył siebie, rozprzestrzeniając się na Swoje Stworzenia / Swoje Myśli i wypełnił je tą samą kochającą – Wolą Tworzenia. Z powodu twego podobieństwa do swego Stwórcy sam jesteś twórczy. Żadne dziecko Boga nie może utracić tej zdolności, ponieważ jest ona właściwa temu, czym ono jest. Rozprzestrzenianie, którego podjął się Bóg, jest podobne do wewnętrznej świetlistości, którą dzieci Ojca po Nim dziedziczą. Zatem do ciebie należy niezależność tworzenia, a nie niezależność od Boga.

„Jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg. Ponieważ zostałem stworzony na Jego podobieństwo, na zawsze jestem twórcą. Jestem twórcą wszystkiego, co myślę, co widzę i czego doświadczam. Jestem zawsze wolny, nie wpływa na mnie nic prócz myśli, które zdecydowałem się trzymać w swym wnętrzu. Nic mnie nie więzi prócz mego postrzegania własnego uwięzienia. Nic mnie nie ogranicza na żadnym poziomie, czy też w żadnym wymiarze doświadczenia, poza tym, co sam wybrałem”.

CDN…