Minimalis_Art_(17)

 

Tworzenie czyli rozprzestrzenianie się to podstawowa cecha Stwórcy, którą przekazał On swemu Synowi, czyli Tobie. W akcie stworzenia Ojciec powiększył siebie, rozprzestrzeniając się na Swoje Stworzenia / Swoje Myśli i wypełnił je tą samą kochającą – Wolą Tworzenia. Z powodu twego podobieństwa do swego Stwórcy sam jesteś twórczy. Żadne dziecko Boga nie może utracić tej zdolności, ponieważ jest ona właściwa temu, czym ono jest. Rozprzestrzenianie, którego podjął się Bóg, jest podobne do wewnętrznej świetlistości, którą dzieci Ojca po Nim dziedziczą.

CDN…