Minimalis_Art_(22) Ty tu nie mieszkasz, lecz w wieczności. Jesteś zawsze bezpieczny w swym domu, a podróżujesz tylko w snach.

Tego, co czyni się we śnie, nie czyni się naprawdę. Przekonanie o tym śniącego nie jest jednak możliwe, bowiem sny są tym, czym są, stanowiąc iluzję rzeczywistości. Uwolnić się w pełni od snów można jedynie poprzez przebudzenie, albowiem tylko wtedy staje w pełni widoczne, że one nie mają żadnego wpływu na rzeczywistość i jej w żaden sposób nie zmieniły.

„Jestem zawsze tym, czym Ja Jestem w duchu , a nie tym, czym się zdaję być w doświadczeniu lub też tym, czego doświadczyłem w świecie. Wszystko jedno przez co przeszedłem lub zdaję się przechodzić, zawsze pozostaję tym, czym jestem w znaczeniu pierwotnym – obrazem i podobieństwem Boga”.

To, co Bóg stworzył może spać, ale nie może umrzeć. Dusza może spać, ale zawsze gotowa jest przebudzić się do swej prawdziwej, nieśmiertelnej, nieskrępowanej i niczym nieograniczonej natury swego Istnienia.

„Twoja wizja będzie czysta tylko wtedy, gdy zdołasz wejrzeć w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, ten śni, kto kieruje wzrok do środka, ten jest przebudzony”.

Rozpoznaj Boga [Ducha] w sobie. Wszystko inne, czego potrzebujesz, przyjdzie wraz z tym rozpoznaniem. Królestwo Boże jest w tobie i nigdy nie może być utracone. Jeśli pragniesz kogoś czcić, czcij Boga wewnątrz siebie. Nie oddawaj czci nikomu innemu.
A jeśli pojawi się w twym życiu tyran, niech to będzie tylko i wyłącznie twój wewnętrzny krytyk.

„Zagłębiam się do wewnątrz, z dala od tego świata i jego ograniczonych myśli. Pozostaję cichym pośród zgiełku, albowiem cisza jest końcem sporów i podróżą do pokoju”.

Przebudzenie to wewnętrzna podróż od wierzeń do wiedzy, od strachu do miłości, od osądu do niewinności i od obojętności do pasji. To podróż, lecz bez pokonywania odległości, zmierzającą do celu, który nigdy się nie zmienił. Prawda nie jest czymś wypowiadanym, ona jest czymś przeżywanym i dlatego może być tylko rozpoznana i doświadczana. Nie może być opisana i nie może być wyjaśniona. Nauczanie obejmuje jedynie warunki, w których poznanie tego zachodzi samoistnie.

Czy wiesz kim naprawdę jesteś? Czy wiesz, że pierwsze i najważniejsze jest to, że powinieneś wiedzieć kim jesteś, zanim zaczniesz szukać czegokolwiek, kogokolwiek i gdziekolwiek? Czy wiesz, że cała twoja niepewność pochodzi z niewiedzy o sobie samym?

Jeśli nie wiesz kim naprawdę jesteś, to jest pewne, że będziesz szukać na zewnątrz siebie przyczyn i odpowiedzi i w ten sposób nie usłyszysz Wewnętrznego Głosu, który jest źródłem całej prawdy i twórcą wszystkiego, co istnieje. Jeśli nie wiesz kim jesteś, to z całą pewnością będziesz znajdować się pod wpływem zabobonnych wierzeń i skrajnych rozumowań, które nie pozwolą ci zobaczyć twojej własnej, niesamowitej mocy i nieskończonego umysłu, który naprawdę posiadasz.

Bóg dał ci dar, który zarówno masz jak i którym jesteś. Kiedy go nie używasz, zapominasz, że go masz. Nie pamiętając go, nie wiesz czym jesteś.

Twoje dziedzictwo pochodzi z Gwiazd, a prawda o tobie jest tak wzniosła, że nic co nie jest godne Boga, nie jest godne ciebie.
Nie akceptuj niczego, co nie byłoby w pełni odpowiednie dla Boga i czego nie mógłbyś Mu zaproponować.

„Ponieważ Bóg jest życiem, ja jestem życiem, ponieważ Bóg jest inteligencją, ja jestem inteligencją, ponieważ Bóg jest potęgą, ja jestem potęgą. Ponieważ Bóg jest substancją wszelką, ja jestem substancją wszelką… Wszystkim, czym Bóg jest – Jam Jest”.

Duch jest nieśmiertelny i na zawsze przebywa w stanie łaski. Twoją rzeczywistością nie jest ciało, lecz Duch i dlatego jesteś na zawsze w stanie łaski.

Niektórzy nienawidzą ciała, próbując go zranić i upokorzyć. Inni kochają ciało, próbując go wysławiać i chwalić. Czym więc ono na prawdę jest?

Ciało jest tylko prostą pomocą naukową przeznaczoną do odłożenia, gdy nauczanie jest ukończone. Jest ono tylko częścią doświadczenia w świecie fizycznym. Jego zdolności mogą i są często przeceniane. Ciało jest strukturą służącą do rozwijania zdolności i pozostaje ono całkowicie poza tym, do czego te zdolności są użyte. Kiedy zostaje błędnie obdarzone własną inicjatywą, staje się wielką przeszkodą dla nauki, którą powinno ułatwiać.

Stan ciała zależy wyłącznie od twojej interpretacji jego funkcji, zaś ono samo w sobie nie ma żadnej wartości i jako takie nie ma żadnej własnej funkcji, ponieważ nie jest ono celem. Ego natomiast ustanawia je jako cel sam w sobie, ponieważ w ten sposób jego prawdziwa funkcja jest zasłonięta. Gdy zrównujesz siebie z ciałem, doświadczysz niepokoju, bólu, cierpienia czy depresji, ponieważ ciało jest na nie podatne. Kiedy dziecko Boga myśli o sobie w ten sposób, wówczas umniejsza siebie.

Pokładasz wciąż zbyt dużo wiary w ciało jako źródło siły. Wszystkie plany, które tworzysz, w jakieś mierze dotyczą jego wygody, ochrony, czy przyjemności. To, w twoim rozumieniu, czyni ciało celem, a nie środkiem.

Zanurzając się w materialności tej rzeczywistości i zatracając się w zmysłach ciała, stało się ono twoją jedyną tożsamością tak, że przekształciłeś się w człowieka, który jest niepewny, w człowieka, który jest pełen strachu, w człowieka, który jest słaby, w człowieka, który jest śmiertelny, ponieważ zapomniałeś o tej Potężnej Esencji wewnątrz Ciebie. W ten sposób poznałeś śmierć i zapomniałeś o życiu.

„Niechaj więc dziś nie postrzegam w ciele niczego więcej, niż tylko coś, co jest odpowiednie by służyć i służy przez jakiś czas i co jest uznawane za użyteczne dopóki może służyć, a potem jest zastępowane przez większe dobro”.

Gdy jego użyteczność jest już w pełni wykorzystana, wtedy się go odkłada i to wszystko. Umysł podejmuje tę decyzję, tak jak podejmuje wszelkie decyzje, które są odpowiedzialne za stan ciała.

Duch ludzki jest potężny, z natury twórczy i miłujący pokój. Nie ma do Niego „drzwi” i nie ma zakazu wstępu. Nie ma zlepka szemranych instrukcji jak się nim stać. On po prostu jest! Żyj w stanie „Jest” – to wszystko.

Przeprowadzi cię On bezpiecznie poprzez wszelkie niebezpieczeństwa dla pokoju twego umysłu, na jakie ten świat może cię wystawić. Niezmącony Umysł, który służy Duchowi, jest niepodatny na na negatywne wpływy. Mówiąc inaczej – twoje wewnętrzne bezpieczeństwo stanowi o twoim bezpieczeństwie w świecie zewnętrznym.

Gdy się czegoś boisz, to jest tak dlatego, ponieważ uznajesz, że to, czego się obawiasz, ma moc, by cię zranić. Przypomnij sobie, że żadna siła oprócz twej własnej woli nie jest wystarczająco silna lub wystarczająco godna tego, by tobą kierować. Pod tym względem jesteś tak wolny, jak Bóg i musisz takim pozostać na zawsze. Obecność lęku zawsze wskazuje na to, że wzniosłeś myśli związane z ciałem do poziomu umysłu.

Wewnętrzny pokój jest częścią ciebie i wymaga tylko tego, byś otoczył nim daną sytuację, w której się znajdujesz. I ostatecznie nauczysz się, że nie istnieją żadne granice tego, gdzie jesteś, zatem twój pokój jest wszędzie, tak jak ty.

Nic nie może zapanować nad Dzieckiem Boga, który powierza Ducha dłoniom swego Ojca.
Jesteś częścią swego Ojca, a w każdej Jego części mieści się cała jego Moc.

„Mam ufność w opatrzność Ducha w odniesieniu do wszystkich moich potrzeb”.

Żadne potrzeby nie pozostaną dłużej nie spełnione, jeśli powierzysz je wszystkie Temu, Którego funkcją jest je zaspokajać.

Tylko Duch zna twoje prawdziwe potrzeby. I dlatego da ci wszystko, co nie blokuje twojej drogi do światła. I czego jeszcze mógłbyś potrzebować? W czasie daje ci wszystko, czego potrzebujesz i dopóki będziesz tego potrzebował, będzie to odnawiał. Tak długo ci tego nie odbierze, jak długo będzie ci to, chociażby w najmniejszym stopniu, potrzebne.

Jednak wie On, że wszystko, czego potrzebujesz, jest tymczasowe i będzie trwać aż do czasu, gdy przestaniesz mieć potrzeby, bo uświadomisz sobie, że wszystkie twe potrzeby zostały już zaspokojone. Dlatego też nie inwestuje On w rzeczy, których dostarcza, z wyjątkiem tego, żeby zapewnić, byś nie użył ich do przeciągania swojego pobytu w czasie. Wie, że będąc tutaj, nie jesteś w domu i nie chce żadnej zwłoki, która by opóźniła twój radosny powrót do domu.

Pozostaw więc Jemu swoje potrzeby. Zaspokoi je bez zbędnego ich akcentowania. To, co On ci dostarcza, jest dla ciebie bezpieczne, ponieważ On gwarantuje, że to nigdy nie może się stać ciemnym miejscem ukrytym w twoim umyśle i utrzymywanym po to, by cię ranić. Pod Jego przewodnictwem będziesz podróżować nieobładowany bagażem, a podróż będzie łatwa, albowiem Jego wzrok jest zawsze skierowany w stronę końca podróży, który jest Jego celem.

Będąc na tym świecie nie jesteś w domu, jesteś tu tylko przechodniem w swojej kosmicznej podróży Ducha, dlatego BĄDŹ NA TYM ŚWIECIE, A NIE Z TEGO ŚWIATA.

„Gdziekolwiek idę, Bóg idzie tam ze mną, albowiem jest we mnie, a ja jestem w Nim. Mój Ojciec daje mi wszelką moc. Ja jestem tym, w którym mieszka moc woli mego Ojca”.

Tylko arogancja ego prowadzi do kwestionowania tego i tylko strach ego sprawia, że uważasz siebie za niegodnego dziedzictwa swego Ojca. Arogancja zawsze pochodzi od ego i tylko od ego. Nie bądź dziś ani aroganckim, ani fałszywie skromnym. Zostaw za sobą takie głupoty.

Wybór Ducha, podobnie jak i ego, jest sprawą decyzji. Duch i ego są jedynymi wyborami, jakie są dla ciebie dostępne na tym świecie. Jeśli wypowiada się przez ciebie Duch, to wybrałeś myśl zawartą w słowach: „Wycisz się i poznaj, że Ja jestem Bogiem”. Słowa te są natchnione, ponieważ odzwierciedlają wiedzę. Jeśli wypowiadasz się w imieniu ego, to wypierasz się wiedzy, zamiast ją potwierdzać i w ten sposób sam odejmujesz sobie Ducha. Wiedz również, że nie można pokonać, lub zniszczyć swojego ego, to niemożliwe i nigdy nie próbuj tego robić! Można natomiast się go wyrzec, ponieważ jest ono wyłącznie złudzeniem. Ego to jedynie idea a nie fakt.

„Mój drogi przyjacielu samotności, zgorzknienia, złości i sarkazmu, wiem, że tu jesteś, ale nie muszę ci ulegać”.

Część twojego umysłu, w której mieszka prawda, jest w stałej łączności ze Źródłem, niezależnie od tego, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Istnieje także druga część twego umysłu, która funkcjonuje w tym świecie i stosuje się do praw tego świata. Ta część jest stale rozproszona, źle zorganizowana i nie jest ona niczego pewna. Utożsamiaj się tylko z tą częścią twego umysłu, gdzie rządzi wiecznie cisza i spokój. Duch spoczywa zawsze w pokoju, nawet jeśli Twój umysł jest w konflikcie. Ego może ścierać czy kłócić się z innym ego w określonej sytuacji, ale Duch nie może być z niczym skłócony.

„Głos Ducha przemawia do mnie przez cały dzień. Niechaj każdy głos, oprócz Jego głosu, będzie we mnie wyciszony”.

Pozwól odejść wszystkim błahym myślom, które pienią się i kipią na powierzchni twego umysłu i sięgnij tam, gdzie głęboko pod nimi jest Królestwo Niebieskie. Istnieje w tobie miejsce gdzie przebywa doskonały pokój. Istnieje w tobie miejsce, gdzie nic nie jest niemożliwe. Istnieje w tobie miejsce, gdzie mieszka Moc Ojca.

„Jestem takim jakim stworzył mnie Bóg. A Bóg stworzył mnie z siebie samego jako nie-fizyczną i nieograniczoną esencję Ducha. Stworzył mnie wolnym od poczucia cierpienia, bólu, choroby, winy, wstydu czy jakiegokolwiek braku. Nie mogę zatem cierpieć z powodu straty, ubóstwa czy bólu – ponieważ wiem Kim jestem. Mój Ojciec mnie wspiera, chroni i kieruje mną we wszystkim. Jego opieka nade mną jest nieskończona i pozostaje ze mną na zawsze. Jestem wiecznie błogosławiony jako Syn Boga”.

Bez względu na to, co o sobie myślisz, jesteś takim, jak On. Bez względu na to, jakie błędy w życiu popełniłeś, prawda o tobie jest wciąż taka sama. Stworzenie jest wieczne i niezmienne. Twoja bezgrzeszność jest zagwarantowana przez Ojca. Jesteś i będziesz na zawsze takim, jakim zostałeś stworzony, nie jako ciało, lecz jako Duch. Światło, radość i pokój są w tobie, ponieważ umieścił je tam Bóg.

Prawda o tobie na początku powinna być wypowiadana i powtarzana wiele razy, powinna być poważnie rozważana w coraz większym stopniu, aż w końcu w pełni zrozumiana i zaakceptowana. Dostrzeż to, co jest zupełnie oczywiste, a co nie zostało dostrzeżone w chmurach złożoności, w których myślisz, że myślisz. To jest bardzo proste, bardzo jasne i w pełni jednoznaczne. Zaplanowana konstrukcja układu ćwiczeń, zawierająca częste przypomnienia celu i regularne próby jego osiągnięcia jest szczególnie korzystna dla tych, którym brak konsekwentnej motywacji i którzy mocno bronią się przed nauką.

Potrzebujesz słuchać prawdy o sobie tak często jak to jest możliwe, ponieważ twój umysł jest mocno zaabsorbowany fałszywymi wyobrażeniami na temat samego siebie.

Ile potrzeba poświęcić czasu aby żyć jak Bóg? Cały swój czas. Czego do tego potrzebujesz? Twój wewnętrzny Duch wie dokładnie czego potrzebujesz. Nie musisz nawet o to prosić. Gdy prosisz, oddzielasz się od niego. Ty musisz tylko być Nim. To wszystko!

Kiedy modlisz się do Boga, to jakby Bóg modlił się do samego siebie. Kiedy prosisz o coś Boga, to jakby Bóg prosił samego siebie…

Bóg i ty jesteście jednym i tym samym, a Królestwo Niebieskie znajduje się wewnątrz twego królestwa. Królestwo Niebieskie jest tobą. Kogóż innego, jak nie ciebie, stworzył Stwórca i któż inny, jak nie ty, jesteś Jego Królestwem?

Ty jesteś Wolą Boga. Nie akceptuj niczego innego jako twoją wolę, w przeciwnym razie zaprzeczysz temu, kim jesteś.

Kształtując warstwę swojego świata, swojej rzeczywistości, obcujesz z Bogiem. Kiedy cieszysz się tym, co stworzyłeś, Bóg cieszy się razem z Tobą. Na tym właśnie polega autentyczne służenie Mu. A wiara w Boga – to przede wszystkim wiara w siebie, w siłę własnych możliwości jako twórcy. Cząstka Stwórcy jest w każdym człowieku. Przyspórz więc radości Ojcu swojemu. Bóg nie jest twoim panem – ponieważ ty nie jesteś niewolnikiem. Bóg jest twoim Ojcem, a ty jesteś jego Synem.

Im większa miłość rozwinie się w tobie, tym więcej twe królestwo będzie przejawiać obfitości wokół ciebie w twej rzeczywistości, a im bardziej ona będzie się przejawiać, tym bardziej nieograniczonym będziesz się stawać.

Bóg nie wymaga posłuszeństwa, ponieważ posłuszeństwo pociąga za sobą uległość. On chciałby tylko, abyś się dowiedział, jaka jest twoja wola i byś ją wypełniał, nie w duchu poświęcania się, składania ofiar i uległości, ale w radości z wolności.

„Kiedy nie myślę tak, jak myśli Bóg, to w rzeczywistości w ogóle nie myślę”.

Kiedy nauczysz się, jak decydować wraz z Bogiem, wszystkie decyzje staną się tak łatwe i tak słuszne jak oddychanie. Nie będzie ci to sprawiać żadnego wysiłku i będziesz prowadzony tak łagodnie, jak gdybyś był niesiony letnią porą wzdłuż cichej ścieżki. Tylko twoja własna ważność wydaje się sprawiać, że podejmowanie decyzji jest trudne. Duch nigdy nie zwleka z odpowiedzią na każde twoje pytanie w sprawie tego, co czynić. On to wie. I powie tobie o tym, a następnie uczyni to dla ciebie. Ty, który jesteś zmęczony, przekonasz się, że to pozwala bardziej odpocząć niż sen.

Kochać Boga, bez względu na to jak Go sobie wyobrażasz, to kochać siebie, całkowicie, od początku do końca, to mieć współczucie, serdeczność, miłość, zrozumienie dla siebie i przede wszystkim wybaczać sobie.

Kochać siebie nie ma nic wspólnego z pomalowanymi paznokciami czy wizytą u fryzjera. To nie ma nic wspólnego z mięśniami, piersiami czy też z piękną sylwetką. Kochać siebie znaczy żyć w zgodzie z najwyższymi zasadami moralnymi i duchowymi. To znaczy żyć swoim własnym życiem z jasno określonymi granicami i kierunkami. Żyć wnikliwie i z rozeznaniem wszystkiego, czego doświadczasz. To również żyć uczciwie i otwarcie wyrażać swoje uczucia, podkreślać swą własną wartość, ucząc się tym samym prawdziwej miłości do siebie. A kochać inną osobę jest równoznaczne z tym, co duchowo czujesz do siebie.

Im bliżej własnego Ducha jesteś, tym bardziej jesteś rozradowany. Im bardziej zbliżasz się do zrozumienia kim On jest, kim ty jesteś, tym radośniejszy się stajesz. Podążając ku Niemu, krok po kroku, przez niebezpieczeństwa materialnego planu, ciągłe stajesz się lepszy, nigdy się nie cofasz, nie słabniesz, nie tracisz radości życia – nigdy. Radość staje się nieustanna.

Radość jest cechą charakteryzującą pokój. Dzięki jej doświadczeniu rozpoznasz, że osiągnąłeś pokój. Radość to wolność w działaniu, wolność w wyrażaniu siebie bez osądzania. Ona jest istnieniem wolnym od poczucia winy. Radość jest najwyższym działaniem.

Nie rób czegoś co nie sprawia ci radości. Jeśli tak postępujesz, nie kochasz siebie, Bądź w zgodzie ze sobą. Rób to co sprawia ci radość, wbrew wszystkiemu. Rób to w imię Boga w tobie!

Duch zawsze będzie cię właściwie prowadzić, bo twoja radość jest Jego radością. Taka jest Jego wola dla każdego, ponieważ on przemawia w imieniu Królestwa Boga, które jest radością. Tak więc podążanie za Nim jest najłatwiejszą rzeczą na świecie i jedyną rzeczą, która jest łatwa, ponieważ nie jest z tego świata.

Bóg może porozumiewać się tylko z Duchem w twym umyśle, ponieważ tylko On współdzieli z Bogiem wiedzę na temat tego, czym jesteś. I tylko Duch może odpowiadać Bogu w twoim imieniu, ponieważ tylko On wie, czym jest Bóg.

Być w stanie radości, to być zanurzonym w przepływie tego, kim i czym Bóg jest. W tym strumieniu nie ma miejsca na zazdrość, gniew, gorycz czy wojnę. W stanie radości jest bardzo trudno kogoś nienawidzić, jest bardzo trudno kogoś zaatakować, jest bardzo trudno kogoś zranić, ponieważ widzisz Boga we wszystkim. Nikt, kto jest połączony ze swoim Źródłem, nie może uczynić krzywdy innym istotom. Ludzie walą pięściami dookoła siebie, jeśli czują się zagrożeni i oddzieleni, nigdy nie czynią tego w stanie połączenia.

Miłość na nic się nie skarży. Skarżyć się na coś oznacza zapomnieć kim jesteś. Mieć poczucie krzywdy, oznacza postrzegać siebie jako ciało. Mieć żal do kogoś oznacza pozwolić ego rządzić twym umysłem. Gdy pozwalasz odejść wszystkim swym żalom, rozpoznajesz, że jesteś w pełni bezpieczny.

POZWÓL SOBIE BYĆ SOBĄ, A INNEMU BYĆ INNYM.

Chcąc wyrażać Boga, musisz wiedzieć jak wyrażać miłość, ponieważ wyrażać Boga oznacza wyrażać miłość. Im bardziej kochasz, tym bardziej wyrażasz nieograniczonego Boga. Pozwól innym żyć tak jak chcą – mają do tego prawo. Kochaj siebie na tyle mocno by pozwolić sobie żyć tak jak ty tego chcesz – masz do tego takie samo prawo. W ten sposób żyjesz w świecie, ale jesteś wolny od niego.

Kiedy już wiesz kim jesteś, nie można cię zniewolić i nigdy nie będziesz przez nikogo kontrolowanym, ponieważ wiesz kim jesteś. W owych najbardziej absurdalnych czasach, dobrze jest nauczyć się rościć sobie pretensje do swojego dziedzictwa. Naucz się, jak być cichym pośród zgiełku, albowiem cisza jest końcem sporów i podróżą do pokoju.

„Bądź w mym umyśle, Ojcze, kiedy się budzę i opromieniaj mnie swym światłem dziś przez cały dzień. Niech każda minuta będzie czasem, w którym przebywam z Tobą. I nie pozwól mi zapomnieć o mym codziennym dziękczynieniu za to, że pozostałeś ze mną i że zawsze będziesz słyszał me wołania do Ciebie i odpowiesz mi. Gdy nastanie wieczór, niechaj Ty i Twoja Miłość będą tematem wszystkich mych myśli. I niechaj zasnę pewny swojego bezpieczeństwa, pewny twej opieki i szczęśliwy z uświadomienia sobie, że jestem Twoim Synem”.